เด็กโรงเรียนนครสวรรค์เจ๋งค้าวเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563

0
262
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เด็ก โรงเรียนนครสวรรค์เจ๋งค้าว เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2563
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2563 นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งระดับประเทศที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง จะเดินทางไปรับรางวัลในวันที่20กันยายน2563นี้