กลุ่มทรู มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางสตาร์ทอัพ

0
78

กลุ่มทรู มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G สู่มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางสตาร์ทอัพ
ในโครงการ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”
ต่อยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรม เน้นคิดจริง ทำจริง เพื่อใช้ในธุรกิจได้จริง

พิษณุโลก วันที่ 14 กันยายน 2563 – กลุ่มทรู โดย คุณ มงคล สุคันธมาลา
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคเหนือตอนล่าง บ.ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด มหาชน
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ แย้มแม่น เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G สู่สถาบันการศึกษา ร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโอกาสพบปะกับเหล่าสตาร์ทอัพและชาวเทค ให้สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆไม่รู้จบ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564