“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลัก ลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย!!

0
56

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลัก ลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย!!

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 เวลา10.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์ เข้าประชุมหารือแนวทางการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี พล.ต. ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ที่ 146, สภ.คลองวาฬ, ตม.จว. ประจวบคีรีขันธ์,กรมทหารพรานที่14,ฝ่ายปกครอง จังหวัด,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ศุลกากร, ประมงจังหวัดฯ,สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชนไทย – เมียนมาร์ (อาคารโดม)

ซึ่งในที่ประชุมมีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมาร์) และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนของจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

ต่อจากนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจช่องสิงขร เพื่อมอบนโยบายในการทำงานให้เเก่กำลังพลทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนรวมทั้ง ผบ. ฉก.กกล.สุรสีห์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศและแนวเครื่องกีดขวางการปิดกั้นช่องทางธรรมชาติและแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งเพื่อให้แสงสว่างป้องกันแรงงานชาวเมียนมาร์ที่จะหลบหนีเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ดังนี้

1.อ่างเก็บน้ำเขาคันหอก บ้านด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
2.จุดเฝ้าตรวจช่องทางวังเป้า ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
3.คณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจจุดสกัด
3.จุดตรวจร่วมประชารัฐ บ้านด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
4.จุดตรวจชุมชนบ้านย่านซื่อ ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากเสร็จภารกิจได้เดินทางกลับโดยรถยนต์ไปยังค่ายสุรสีห์ต่อไป!!

#ทีมประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

################################