อพท.พื้นที่พิเศษ 4 จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มท่องเที่ยวแม่บ้านเกษตรกรบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

0
44

อพท.พื้นที่พิเศษ 4 จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มท่องเที่ยวแม่บ้านเกษตรกรบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

🔈🔈🔈วันที่ 10-11 กันยายน 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 มอบหมายให้ทีม CBT จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มท่องเที่ยวแม่บ้านเกษตรกร บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการผู้แทนจาก สทช.ส่วนกลาง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,ประธานชมรมต้นแบบ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและพัฒนาการเนินมะปราง มาเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
📌พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
📌เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

โดยมีโปรแกรมท่องเที่ยวดังนี้

-กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทำกรวยดอกไม้ และนำไปสักการะไหว้องค์เจ้าพ่อห่มข่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน
-กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทำมะม่วงแปรรูป โดยวัตถุดิบในการทำมาจากชุมชน
– กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทอผ้าท้องถิ่น เรียนรู้กระบวนการทอผ้าโดยปราชญ์ชุมชน
– กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทอเสื่อกก
-กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ้าขาวม้าแปรรูป นำมาเพิ่มมูลค่า สร้างความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว
– สักการะองค์หลวงพ่อเพชรมณี ณ วัดบ้านผารังหมีวนาราม
– ไร่ภูภิรมย์ ชุมชนท่องเที่ยวเชื่อมโยงบ้านผารังหมี สวนเกษตรผสมผสาน

🌷กิจกรรมในครั้งนี้อพท.4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มท่องเที่ยวแม่บ้านเกษตรกร บ้านผารังหมี นำข้อเสนอะแนะของคณะกรรมการไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพชุมชน เกิดการจัดตั้งกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ยั่งยืน

🔈ดำเนินการโดย นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท4
📸ภาพและข่าวโดย นางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ จนท.ประสานโครงการ