a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันนี้รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับโกดำได้มาพบนายอนัน สีแดง ผอ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ พิจิตร เจ้าของโครงการ239สวรรค์ไกล้กรุงได้นำนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 11 – 13 กย 63 จำนวน 80 คนนำมากราบใหว้ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวปากน้ำโพริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ชงหนึ่งเดียวในโลกบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จากการมาบรรจบกันของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลผ่านเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ใครที่เป็นปีชงมาแก้ชงที่ศาลเจ้าเทพารักษ์แควใหญ่จะมีแต่ความร่ำรวยมีความเจริญ ปัดเป่าความทุกข์ออกไปลงสู่แม่น้ำขอพบแต่ความสุข เจริญให้กับครอบครัว หากคุณเกิดปีชงอย่าลืมมาแก้ชงที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นศาลเจ้าที่มีแม่น้ำ 4 สาย มาบรรจบกันริเวณหน้าศาลแห่งพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนจากโพ้นทะเลมีเรื่องเล่าขาน กันมากมายจากรุ่นสู่ จนมาบรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวปากน้ำโพรวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำที่ผ่านไปมาสามารถบ่นขอพรให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการที่ขอไว้และก็จะได้สมหวังตามที่ขอพร้อมมาแก้บนกันจำนวนมากตามนโยบายสนับสนุน และกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง หลังวิกฤตโควิด 19 เพื่อเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างรายได้ให้กับฐานราก