จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรม”อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่ ๒

0
54

จังหวัดนครสวรรค์
มหกรรม “อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่ ๒ จังหวัดนครสวรรค์
(silver watch)วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐น.ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ พลาซ่า จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรม”อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่ ๒ โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรม”อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่๒ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดด้านอาหารปลอดภัย แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมใน มหกรรม”อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น ครั้งที่ ๒”
🇹🇭สถานีข่าว CNS พช.ชุมตาบง รายงาน