รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์

0
61

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารแสดงดนตรีภายในอุทยานสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 โดยมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทนนิส กีฬาเปตอง กีฬาวู้ดบอล และกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ สมาชิกชมรมกีฬามวลชนจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิกสมาคมข้าราชการบำนาญนครสวรรค์ได้เล่นกีฬาแลจะนันทนาการอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างประสบการณ์ ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ดี มีความสุข และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุทุกคน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง