a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.ราชบุรี สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วางมาตราการป้องกันการถูกทำลายสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของ ถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

. สืบเนื่องมากจากสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.บึงกาฬ จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและมีนักท่องเที่ยวส่วนมากเข้าไปเที่ยวชมถ้ำนาคา จนเป็นข่าวในทางลบ ใช้มือสัมผัสผนังหินที่มีรูปร่างคล้ายเกล็ดงู จนทำให้เป็นข้อวิตกกังวลจะก่อให้เกิดความเสียหายของธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาตินอกจากนี้ยังนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มในถ้ำ จุดไฟเล่นซึ่งอาจจะทำให้สถานที่ได้รับความเสียหายดังนั้นนายประดุง จิตระออน หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล พร้อมด้วยรองนายกเทศบาลตำบลจอมบึง,ตัวแทนพรวัดจอมบึง ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 ตำบลจอมบึง ,ผู้แทนชุมชนชาวบ้านตำบลจอมบึง, นักข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มาทำข้อตกลงทำความร่วมมือ เพื่อยุติการจุดธูปภายในบริณถ้ำจอมพลโดยมีการนำธูปเทียนที่อยู่ภายในถ้ำจอมพล ออกนอกบริเวณถ้ำ และสำรวจลอยขูดขีดภายในถ้ำ ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและเป็นการซักซ้อมมาตรการการป้องกันมิให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันมีลักษณะโดดเด่นและมีคุณค่าต่อการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวโดยส่วนรวม ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำลาย .

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี