เซ็ตฟาวเดชั่นมอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

0
58

เซ็ตฟาวเดชั่นมอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะทีมงานมูลนิธิ Set Founddation ซึ่งก่อตั้งโดย Mr. Peter Robinson เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งประพฤติดีและเรียนดี ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งทุนนี้มีการมอบให้ต่อเนื่องกว่า 20 ปีแล้ว ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ผอ โรงเรียนนครสวรรค์ขอขอบพระคุณมูลนิธิที่มีโครงการและกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ตลอดมา