แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามผลการการปฏิบัติไปภารกิจ ของ กกล.นเรศวร ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จว.ต.ก.

0
23
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามผลการการปฏิบัติไปภารกิจ ของ กกล.นเรศวร ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จว.ต.ก.

เมื่อ 10 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 เดินทางติดตามผลการปฏิบัติไปภารกิจ ของ กองกำลังนเรศวร ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยเป็นไปตามนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป