เพิ่มทักษะ !!! คณะกรรมการหมู่บ้านและอสม.บ้านใน ม.6.ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เปิดโครงการโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

0
45

เพิ่มทักษะ !!! คณะกรรมการหมู่บ้านและอสม.บ้านใน ม.6.ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เปิดโครงการโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและอสม.บ้านใน ม.6 ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยมีนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และหมอกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
จาก รพ. สต.ตำบลช่อแฮ เป็นวิทยากร ที่ให้ความรู้ในครั้งนี้
โดยมีกลุ่มสตรีเข้าร่วม
นางสาวเกษร ปลาลาศ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ มีความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี โดยเปิดโครงการอบรมขึ้น และมีหมอกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
จาก รพ. สต.ตำบลช่อแฮ เป็นวิทยากร ที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่