“ธรรมนัส”ตรวจฝายชะลอน้ำ-มอบส.ป.ก.4-01 จ.ลำปาง รมช.เกษตรฯ”ธรรมนัส พรหมเผ่า” ลงพื้นตรวจโครงการฝายชะลอน้ำ และมอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร จ.ลำปาง

0
10
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ธรรมนัส”ตรวจฝายชะลอน้ำ-มอบส.ป.ก.4-01 จ.ลำปาง
รมช.เกษตรฯ”ธรรมนัส พรหมเผ่า” ลงพื้นตรวจโครงการฝายชะลอน้ำ และมอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร จ.ลำปาง

วันนี้(4 ก.ย. 63)​ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พน้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 16 ราย 20 แปลง เนื้อที่รวม 81-1-23 ไร่ ใน อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ณ โรงเรียนบ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว นาแก้ว – นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างโครงการแก้มลิงสบต๋ำ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วย

โดยร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากฝนทิ้งช่วงและฝนแล้งเป็นเวลานาน ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จึงได้เร่งการสร้างโครงการฝายแม่วัง นาแก้ว – นาแส่ง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และป้องกันภัยแล้ง ได้ทำการชะลอน้ำ เพิ่มต้นทุนน้ำในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่