ชมคลิป ผบ.ทบ.บินเดี่ยวชายแดนแม่สาย เน้นย้ำ กกล.ผาเมือง เพิ่มมาตรการสกัดต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด – 19 เข้าไทย

0
32

ชมคลิป ผบ.ทบ.บินเดี่ยวชายแดนแม่สาย เน้นย้ำ กกล.ผาเมือง เพิ่มมาตรการสกัดต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด – 19 เข้าไทย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันที่ 3 กันยายน 2563 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ลงพื้นที่ไปยังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินสถานการณ์ กรณีเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศเมียนมา ซึ่งพบคนต่างด้าว ชาวเมียนมา-ลาว-จีน พยายามลักลอบหลบหนีข้ามฝั่งเข้ามาไทย ทางช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา ตลอดแนวในเขต 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยมี พันเอก นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง, พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , ร้อยเอก กิตติเดช กันคล้อย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมผู้บังคับหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจ
กองกำลังผาเมือง ได้มอบหมายให้ กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย (ตม.) จัดวางกำลังป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตลอดแนวชายแดนในช่วงที่เข้มข้นมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 รวมถึงการขนส่งสินค้า
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจักร จึงได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้เน้นย้ำให้ กองกำลังผาเมือง ดำเนินการเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นด้านแรงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ติดตั้งไฟส่องสว่างแผโซลเซลล์, กล้อง CCTV และวางรั้วลวดหนามเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้พบปะพูดคุยพร้อมเน้นย้ำให้ทหาร กองกำลังผาเมือง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ตรวจคุมเข้มช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรค COVID-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน
/////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน ///////////