a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์มอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดอดงให้กับเรื่อนจำกลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานหนองน้ำขุ่น
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน รับมอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Haematocrit Centrifuge จากนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลง ตามยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนาย สนทยา พูนขวัญ
ผู้บัญชาการเรือนจำนครสวรรค์ ร่วมรับมอบ ซึ่งมูลนิธิฯได้มอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Haematocrit Centrifuge จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 110,000 บาท สนับสนุน เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษา และสร้างภูมิคุ้มให้กับ ผู้ต้องขัง