นายอำเภอนักพัฒนา ร่วมประชุม และพบปะราษฎร บ้านหนองแพงพวย

0
27

นายอำเภอนักพัฒนา ร่วมประชุม และพบปะราษฎร บ้านหนองแพงพวย วันนี้ (31 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมประชุมพบปะราษฎร บ้านหนองแพงพวย ม.1 ต.หนองเต่า เพื่อชี้แจงข้อราชการเบื้องต้น และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่ง สำนักงาน ปปส.ร่วมกับหมู่บ้านได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้มีนายยงยุทธ ทองชุบ ผญบ. ม.1 ต.หนองเต่า และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 คน เข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว