หน่วย ร.7 พัน.1 หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทภ.3 RDF.ทภ.3 มีกำหนดการเพื่อเข้ารับการฝึกและตรวจสอบหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทบ. ประจำปี 63 ในพื้นที่ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

0
137

หน่วย ร.7 พัน.1 หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทภ.3 RDF.ทภ.3 มีกำหนดการเพื่อเข้ารับการฝึกและตรวจสอบหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทบ. ประจำปี 63 ในพื้นที่ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ประกอบด้วยกำลังพล 751 นาย พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ ยานยนต์รบ ในระดับกองพันทหารราบ ในวันที่ 30 ส.ค.63 – 9 ก.ย.63 กำหนดออกเดินทางจาก ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 00.01 น. โดยใช้เส้นทาง จ.เชียงใหม่ – นครสวรรค์ – อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยการเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยขบวนยานยนต์ มียอดจำนวน 70 คัน เเละเคลื่อนย้ายกลับในวันที่ 9 ก.ย.63 ทั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ