เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการวิถีธรรมนำใจ สานสายใยในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3

0
40
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการวิถีธรรมนำใจ สานสายใยในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการวิถีธรรมนำใจ สานสายใยในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี
สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ลดความเครียดและป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ให้เกิดกระบวนการคิดบวก และนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลสุขภาพและเกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งในครอบครัว ชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากทีมพระวิทยากร พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) พระครูปลัดเทวัญ รวิวัณโณ วัดกวางทอง จังหวัดพิษณุโลกมาร่วมบรรยายธรรมให้ความรู้