บ.ศรีเมฆคอร์ปอเรชั่น จก.ถือฤกษ์ดีจัดพิธียกเสาเอกโรงงานที่ จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่

0
112
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

บ.ศรีเมฆคอร์ปอเรชั่น จก.ถือฤกษ์ดีจัดพิธียกเสาเอกโรงงานที่ จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่

คุณมารุต ศรีวรรณบุตร ประธานกรรมการ และคุณเสมอใจ ศรีวรรณบุตร รองประธานกรรมการ บริษัทศรีเมฆคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกโรงงานบนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของบริษัท ในการผลิต ถังน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ใน นิคมอุตสาหกรรมและการประปา ส่วนภูมิภาค โดยมี ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเข้าร่วมงาน ณ บริเวณพื้นที่โครงการ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา