โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว ‘ ตำรวจไทยร่วมใจรักษ์สุขภาพ “

0
72

โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว ‘ ตำรวจไทยร่วมใจรักษ์สุขภาพ “
วันที่ 27 ส.ค. 2563 โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ . พ.ต.อ.หญิง อรอนงค์ อุทัย พ.ต.อ.วินัย ธงชัย ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรค์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว ” ตำรวจไทยร่วมใจรักษ์สุขภาพ ” ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเคดีไซน์ อ.เมือง จว.นครสวรรค์ โดยมีข้าราชการตำรวจจากทุกสถานีตำรวจในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการอบรม สภ. ละ 5 นาย ซึ่งมี พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม พ.ต.อ.หญิง อรอนงค์ อุทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การอบรมนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัวได้เรียนรู้วิธีการรักสุขภาพ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โรคต่างๆที่จะเกิดกับร่างกาย การป้องกันเชื้อโรค การรักสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยจากโรคต่างๆต้องดูแลร่างกายอย่างไร เช่นโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวาน โรคเก็าท์ น้ำหนักเกินมาตรฐาน แรงกดดันจากสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขความเครียดทางอารมณ์ การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า อยู่ให้ได้ใช้ชีวิตให้เป็น โครงการนี้มีประโยชน์กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างยิ่ง โครงการนี้จะมีการอบรมให้ข้าราชการและครอบครัวทุกหน่วย
ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์