“โครงการ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินมอบวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อน ไหวผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ1คัน!!

0
22
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“โครงการ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินมอบวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อน ไหวผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ1คัน!!

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 เวลา 20.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์รับมอบวีลแชร์และเตียงพยาบาลตาม“โครงการ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินมอบวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ1คัน” ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่า อ.หัวหินจ.ประจวบคีรี ขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#############################