กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ยังส่งทหาร ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง

0
83

กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ยังส่งทหาร ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 ชุดช่วยเหลือประชาชน กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ , ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ต.วัดเกาะ ช่วยเหลือ ขนย้ายสิ่งของ และเก็บกวาดบ้านพักอาศัย ถนนในพื้นที่ หมู่บ้านแสนสุข ม.5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
กองพันเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย บริเวณ หมู่ 7 ต.ปากแคว อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ชุดช่วยเหลือประชน ได้เข้าช่วยเหลือประชน ม.1 บ้านวังวน ต.ศรีสีชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการล้างดินโคลน ทำความสะอาดบ้านเรือน หลังจากน้ำในแม่น้ำยม เริ่มลดลง