a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศลเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ และยามมีภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ ของศูนย์เพื่อชุมชนจะออกให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน ให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษา บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นการลดรายจ่าย ช่วยเสริมสร้างรายได้และขยายโอกาสให้กับชุมชน และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน//
ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ