บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ( World Corporation(Thailand) Co.,Ltd .

0
644

บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ( World Corporation(Thailand) Co.,Ltd . นำโดย Dr.Kan Phallyna (กาญจน์ พอลลีน่า) ประธานบริหาร และ หม่อมหลวง วันชัย นวรัตน์ ที่ปรึกษา อาวุโส มอบข้าวสาร 2 ตันให้กับ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. , พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ก้อนแพง เพื่อจัดสรรให้กับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กก.6 บก.จร.