…..จ.นครสวรรค์วัดวรนารถบรรพตพระอารามหลวง (วัดกบ) เชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา.. .. โดยพระราชรัตนเวทีเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ถือว่าเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างเก่าแก่และโดยเฉพาะวัดวรนาถบรรพตเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยสุโขทัยเราจะเห็นจากยอดเจดีย์ที่เก่าแก่และเด่นเป็นสง่าขอเชิญมาร่วมงานหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาได้ ตั้งแต่ 16-26 กรกฎาคม 2561 นี้ครับ เข้าพรรษานี้มาทำบุญกันที่นครสวรรค์กันครับ…..