กอ.รมน.จังหวัดน่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากผลพวงพายุ “ฮีโกส

0
64

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากผลพวงพายุ “ฮีโกส
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 เวลา 1500 น.
พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน นำเจ้าหน้าที่กำลังพล กอ.รมน.จังหวัดน่าน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมพื้นที่บ้านดอนแท่น ม.2 และบ้านต้นหนุน ม.5 ต. อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ “ฮีโกส” ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น อบจ.น่าน และ ปภ.น่าน ให้เร่งนำเรือท้องแบนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำอาหารและน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากระดับได้เพิ่มสูงขึ้น และยังมีผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการ และเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน