สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส จังหวัดอุตรดิตถ์

0
70

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563
ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 21 สิงหาคม 63 นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
กล่าวรายงานต่อ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่างานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์” จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกสู่ผู้บริโภคเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์/ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์” ในครั้งนี้มีผู้ผลิต, ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย อินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมออกร้าน จำนวน 15 คูหา เช่น ข้าวอินทรีย์, สับปะรดห้วยมุ่น GAP, ข้าวอินทรีย์, กล้วย GAP ปลอดสารพิษ, ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางดูแลผิวจากสวนมะเขือเทศปลอดสารพิษ GAP, ผักปลอดภัย/มะนาว/น้ำมะนาวโซดา เป็นต้น และบูรณาการการจำหน่ายสินค้าชุมชนอีก 12 บูธ นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีของศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำ ทุกวัน การจัดนิทรรศการผลงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการส่งอเภเสริมการขายในแต่ละวัน อาทิ สินค้านาทีทองเป็นประจำทุกวัน
พีระเชษฐ์ ตันพานิช /อุตรดิตถ์ รายงาน