a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศรีสะเกษ มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.กันทรารมย์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 18 บ้านหนองแมว หมู่ที่ 17 ต.ผักแพรว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นางด่อน ไกรศรี ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.00 – 20.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้เกิดไฟไหม้บ้านเลขที่ 38 บ้านหนองแมว หมู่ที่ 17 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย มูลค่าประมาณ 700,000 บาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นบ้านของ นางด่อน ไกรศรี อายุ 75 ปี อาชีพทำนา มีรายได้ประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน และในเบื้องต้น อ.กันทรารมย์ ร่วมกับ อบต.ผักแพรว ได้ให้การช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า จำนวน 35,876 บาท ซึ่งในวันนี้ (20 ส.ค.2563) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.ศรีสะเกษ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.ศรีสะเกษ ได้อนุมัติเงินสด จำนวน 33,000 บาท พร้อมอนุมัติเงินในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นางด่อน ไกรศรี ผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นต่อไป///////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ