a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมมอบชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง”
วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงานตามตารางประจำวัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละเวร,การรับแจ้งเหตุ ออกเหตุและการสับเปลี่ยน แลกเปลี่ยนเวร กรณีติดภารกิจ พร้อมมอบชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินเสื้อสีขาวและกางเกงสีขาวติดแถบสะท้อนแสงพร้อมปักชื่ออาร์มเทศบาลตำบลบ้านกลาง ป้ายโค้ง Ambulance และ สพฉ. 2 อัน, ชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินเสื้อสีขาวและกางเกงสีดำ ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมปักชื่ออาร์มเทศบาลตำบลบ้านกลาง ป้ายโค้ง Ambulance และ สพฉ. 2 อัน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกู้ชีพ อาทิเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED), ที่หนีบสายสะดือ, กรรไกรสแตนเลส 14 อัน, กรรไกรตัดสายสะดือ ปากนกแก้วขนาด10.5 cm, กล่องเครื่องมือแพทย์พร้อมฝาปิด, Syring ball #3, ผ้าห่อตัวเด็ก และกล่องพลาสติกใหญ่ฝาล็อค, แบตเตอรี่เครื่องดูดเสมหะ, ไฟสปอร์ตไลท์ชนิดLED ขนาด 60 cm, กรรไกรตัดเหล็ก ขนาด 30”, ขวานขนาดใหญ่, เข็มขัดกันตกแบบครึ่งตัวพร้อมเชือกนิรภัย, เทปกั้นเหตุ, นกหวีดพร้อมสายคล้อง และเสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์ เป็นต้น โดยมีนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมและรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวฯ อย่างพร้อมเพรียง
************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน