a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สร้างสรรค์ปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่างศิลาในรูปลักษณ์โฉมใหม่ ให้กลายเป็นตลาดสะพานปลา ที่กว้างขวาง โอ่โถง สะดวกสบาย สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อให้เป็นตลาดขายสินค้าอาหารทะเลสด-แห้ง และสินค้า ที่ระลึกของอ่างศิลา โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องผู้ค้าขายเดิม ที่ได้ทำมาค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดอ่างศิลาแห่งนี้ ได้มีโอกาสเข้ามาจับฉลากจองสิทธิ์กัน และเพื่อสร้างความโปร่งใส ยุติธรรมในการจับจองล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาแห่งใหม่นี้ โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผอ.องค์การสะพานปลาฯ ได้มอบหมายให้ นางสมรักษ์ บุษปธำรง รักษาการ ผอ.องค์การสะพานปลาด้านบริหาร ให้เดินทางมาเป็นประธานงานฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในงาน “การจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา” @ ท่าเทียบเรือและตลาดอ่างศิลา จ.ชลบุรี