พุทธอุทยานนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลเฉลิม

0
113

พุทธอุทยานนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ / ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ นายปรัชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยมี คณะสงฆ์ ทั้ง 15 อำเภอ – นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ – จิตอาสา – นักศึกษา มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ประชาชน ร่วมพิธี โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ( ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ) จำนวน 88 ต้น และ ต้นแคนา จำนวน 28 ต้น