จังหวัดนครราชสีมา และ กฟผ. ชวนวิ่ง “ใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” แบบ New Normal เสริมสุขภาพและฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

0
99

จังหวัดนครราชสีมา และ กฟผ. ชวนวิ่ง “ใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” แบบ New Normal
เสริมสุขภาพและฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตรชวนคนไทยร่วมวิ่งแบบ New Normal รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในงาน “Happy Night Moonshine Run Loifaa” ชมวิวทุ่งกังหันลมและ เขาอีโต้เอกลักษณ์ของที่ราบสูงโคราช ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 4-5 กันยายน 2563
วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ “Happy night Moonshine Run Loifaa หรืองานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” โดยมีนายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายทัศนัย ประยูรหงส์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติ เพื่อพัฒนาเมืองกีฬา Sport City จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อน ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขให้แก่สังคม สร้างภาพลักษณ์กับนานาประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดไปสู่สากลด้วยกลไกทางการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ “Happy Night Moonshine Run Loifaa Nakhon-Ratchasima Sports City หรือ วิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” ในวันที่ 4- 5 กันยายน 2563 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามยุทธศาสตร์การแข่งขันกีฬาตามนโยบายรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนตามนโยบายของ กฟผ.
นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 กฟผ. กล่าวว่า “งานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” จัดขึ้น ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งเป็น สนามวิ่งเดียวกับงานโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้าที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทั่วประเทศจนมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมากต่อเนื่องทุกปี ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมพระอาทิตย์ยามเย็นลาลับขอบฟ้าและชมพระจันทร์ยามค่ำอย่างใกล้ชิดบนยอดเขายายเที่ยง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และชมวิวหลักล้านของทุ่งกังหันลม เบื้องหลังเป็นเขาเควสตาหรือเขาอีโต้ ที่ราบสูงโคราชซึ่งเป็นจุด UNSEEN ที่องค์การยูเนสโก้เตรียมนำขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก ทั้งยังเป็นจุดชมวิวแสงไฟถนนมอเตอร์เวย์ยามค่ำคืนที่สวยที่สุด ภายในงานยังมีกิจกรรมดนตรีและการแสดงยามค่ำคืน นอกจากนี้นักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกรูปพระจันทร์ หน้ากากผ้าและเสื้อที่ระลึกซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถสะท้อนแสงได้ในเวลากลางคืนด้วย
สำหรับงาน “วิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” จัดขึ้นโดยคำนึงถึงนโยบายด้านความปลอดภัยตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal กำหนดระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร และสำหรับนักวิ่งที่ต้องการเพิ่มระยะทางสามารถวิ่งได้หลายรอบตามความต้องการ การจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวนนักวิ่งให้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 คน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัย และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับนักวิ่งจะได้รับ MEFAR อุปกรณ์เซ็นเซอร์แจ้งเตือนหากนักวิ่งเข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ส่วนการแจกอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักวิ่ง กำหนดให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยจัดอาหารเสริฟเป็นกล่อง และน้ำดื่มแบบขวด ภายในงานยังมีอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจัดจำหน่ายภายในงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ โดยได้กำหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัส
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า ในวันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : KORATHALFMarathonLoifaa หรือสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 04 493 2109