“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสมใจในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนใหม่!!

0
45
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสมใจในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนใหม่!!

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ที่ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ซึ่งจะดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วาระ 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563-2565 เป็นลำดับต่อไป!!

###############################