“กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563 !!

0
29
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563 !!

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ยฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 0 2887 5072 , 0 2881 4840 หรือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

###############################