a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

คอลัมน์เรื่องจริงกับ”พญาต่อ”บิ๊กตู่” สู้ๆ.!!

จากวิกฤติการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อเศรษฐกิจ และยังมีความไม่แน่นอนว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะมีความรุนแรง และยืดเยื้อออกไปนานแค่ไหน.! ยากจะคาดเดา.!?พูดถึง”บิ๊กตู่”พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วงนี้ต้องเรียกว่า”พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก”

ท่านนายก ท่านต้องเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด .!ที่ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.! และกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจ การจ้างงาน และรายได้ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.! ไม่เพียงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน และครัวเรือนเท่านั้น แต่วิกฤติที่เกิดขึ้น ยังส่งผลให้ภาครัฐต้องดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ.!

ในสถานการณ์วิกฤติ ของบ้านเมืองในขณะนี้.! ถ้าคนไทยไม่ (รู้ดี – รู้ชั่ว) “เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้” จนลืมความถูกต้อง.! ชอบธรรม และยังมีนักการเมืองชั่ว ข้าราชการเลว “ทุจริต – โกงกิน” อย่างเมามันไม่หยุดหย่อน.! โดยเฉพาะนายทุนระดับชาติ.! ที่ร่ำรวย – เสพสุขอยู่บนกองทุกข์ของประชาชน อย่างล้นเหลือ.! โดยไม่มีจิตสำนึก.! สุดท้ายชาติต้องล่มสลายเป็นแน่.!

พูดถึงนักการเมือง….บัดซบ.!?ตอนมีอำนาจไม่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญ หรือถ้าแก้(?)ก็ทำเพื่อตัวเอง.!พอหมดอำนาจ เอาแต่พล่าม(?)จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อประชาธิปไตย”ถุย”สันดานนักการเมือง.!

“นักการเมือง – ข้าราชการ” บางคนได้ใช้หลัก “รัฐศาสตร์มาร” ในการปกครองบ้านเมือง คือ การปกครองประเทศแบบ (ทุจริตคอรัปชั่น) ฉ้อฉล หลอกลวง “คดในข้อ งอในกระดูก” มุ่งทำให้ประชาชนอ่อนแอ ทำให้ประชาชน ตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ “โง่ – จน – เจ็บ” เพื่อให้ปกครองอย่างเอารัด เอาเปรียบ “คดโกง”ได้สะดวกง่ายดาย.! เนื่องจากโครงสร้างการปกครองที่ชั่วร้าย.! ที่รวบอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คน.! ไม่มีระบบถ่วงดุลอำนาจที่ดีพอ.! ทำให้ผู้ปกครอง ทำหรือ ไม่ทำอะไรก็ได้.! และปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกๆ ด้าน.! เช่นปัญหาความ “ยากจน – หนี้สิน” แม้แต่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ.!

ภารกิจของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านจะต้องปฏิรูปการเมือง”หน่วยงานภาครัฐ”และปัดกวาดบ้านเรือน.! ที่มีขยะใต้พรมอยู่.! มิฉะนั้นการเมืองก็เข้ารูปเดิม.! นักการเมืองเลวๆ.! ที่ท่าน (พล.อ.ประยุทธ์) เคยวิตกกังวลนั่นเองแหละ.! ที่พล.อ.ประยุทธ์ ต้องอาศัยมือของมันยกให้.!หรือสนับสนุน (พล.อ.ประยุทธ์) ให้เป็นนายกรัฐมนตรี.! และก็ต้องตอบแทนมันด้วยตำแหน่งรัฐมนตรี.! ถ้ามันไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องให้โควต้ามันไว้.! ให้มันเอาใครมาเป็นก็ได้.!

แผนการปฏิรูปประเทศ แค่ (พิธีกรรม).!? ว่าการปฎิรูปประเทศ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์.! โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านการเมือง ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ.! ในขณะที่ด้านอื่นๆ ก็ต้องให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับสภาวะหลังสถานะการณ์โควิด-19 ของโลก ทั้งเชิงรับและเชิงรุก.!

ท้ายที่สุด ประเด็นสำคัญคือ ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย – การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง – ความยากจน – หนี้สินที่เพิ่มขึ้น.! ประชาชนไม่ได้”ติดโรค-แต่ติดหนี้”ในช่วงที่เกิดสถานะการณ์โรคโควิด-19.!

โดยรัฐบาลจำเป็นต้องรีบมุ่งเน้นส่งเสริมประเทศไทย.!ให้มีความสามารถในการผลิตสินค้า และบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่เป็นของไทย และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง.! และสร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างเร่งด่วน.!เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาปากท้องประชาชน และการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี.!!

!!พญาต่อ!!