นายอำเภอเก้าเลี้ยวลุยเองลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร

0
27

 

นายอำเภอเก้าเลี้ยวลุยเองลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร วันนี้(13 ส.ค.63)เวลา 14.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่ ติดตามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากฝนไม่ตกลงมาเป็นเวลานานหลายเดือน แม้ว่าจะเข้ากลางเดือนสิงหาคม แล้วก็ตาม ทำให้ไม่มีน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเกษตรกรที่ปลูกไว้จำนวนหลายพันไร่ในตำบลหัวดง กำลังจะเหี่ยวเฉาตายลง จึงได้รัองขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากสำนักงานชลประทานนครสวรรค์ และได้อนุเคราะห์ ซึ่งจะมาติดตั้งในเร็ววัน จึงให้ชาวบ้านช่วยทำผนังกั้นบริเวณที่จะสูบน้ำจากลำน้ำปิง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำมากอยู่พอที่จะสูบเข้าไปคลองกระเบื้อง ไปให้เกษตรกรที่จะได้ประโยชน์จาก ม.12 ,6,7 ต.หัวดง ซึ่งทางชลประทานจะอนุญาตให้สูบครั้งนี้จำนวน 3 วัน โดยมี อบต.หัวดงสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ผู้นำและราษฎรในพื้นที่มีความพอใจเป็นอย่างมาก จึงมาข่วยกันระดมการทำผนังกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายจำนวนมาก ในบริเวณปากคลองกระเบื้อง ม.12 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์