อธิบดี สถ. นำจิตอาสาพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

0
37

อธิบดี สถ. นำจิตอาสาพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวานนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 300 คน ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 จิตอาสาพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้กับราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สายพระเนตรอันกว้างไกล ล้วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะ ช่วยดับความทุกข์ร้อนโพยภัย นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกร จึงทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่สถิตสถาพรอยู่กลางใจพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน”

หลังจากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับจิตอาสาพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป.

ครั้งที่ 38/2563
ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น