“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5/63 !!

0
41
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5/63 !!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 11ส.ค.63 เวลา19.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์/ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด การใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่5/63 จำนวน 67 คน ณ กองร้อยอาสาสมัครักษาดินแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

################################