“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบรองที่ดิน ระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2563!!

0
39
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบรองที่ดิน ระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2563!!

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณชพัฒน์​ ไกรศรี​วรรธนะ​ เจ้า​หน้าที่​ปฎิบัติการ​ด้านการ​ข่าว​ กอ.รมน. จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบรองที่ดิน ระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน ผลการดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน. จว.ขอนแก่น!!

###############################