นร.จิตอาสา จัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี จิตอาสา สู่ชุมชน

0
211

นร.จิตอาสา จัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี จิตอาสา สู่ชุมชน
ทางโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้รับหนังสือจาก ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครสวรรค์ (สี่แคว) ได้ขอเชิญให้ทางโรงเรียนฯ ให้นักเรียนจิตอาสาร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี จิตอาสา สู่ชุมชน ที่ศูนย์ผู้พิการทางสติปัญญา สี่แคว ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนเขาใบไม้ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทางชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญา สี่แคว ได้ทำหนังสือเชิญวิทยากรและขอจิตอาสาร่วมเพ้นท์ผนังจัดตกแต่งแหล่งเรียนรู้ และ ร่วมจัดกิจกรรม ศิลปะดนตรี ให้กับเด็ก ๆ ในชมรมฯ ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญา สำหรับคุณครูที่ร่วมมาเป็นวิทยากรในวันนี้ ก็เป็นคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้แก่ ครูจิรปรียา ชูยอด (ครูจุ๋ม),ครูโฟม ชวลิต ทองอ่อน และครูยุ้ย ปัญญารัสม์ อยู่ยั่งยืน พร้อมด้วยเด็กๆ ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมดนตรีไทย และนักเรียนสภานักเรียนสารวัตรนักเรียน มาร่วมจัดกิจกรรมสอนศิลปะ นำน้องเล่นกิจกรรมประกอบดนตรี ซึ่งน้องๆ ก็ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ได้ฝึกความกล้าแสดงออก และได้เพ้นท์ผนังห้องสวยๆ ไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้ เช่น ตัวเลข ภาพผัก ผลไม้ ภาพการ์ตูนต่างๆ ภายในห้องเรียนห้องจัดกิจกรรมก็ดูมีสีสัน และสีที่ใช้วาดรูปทาผนังห้องเรียนได้รับการประสานงานจากประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์ (สี่แคว) ได้ขอรับบริจาคจากร้านสหมิตร ค้าไม้ อ.ตากฟ้า ให้การสนับสนุนสีถังมาทาผนังห้องเรียนและวาดรูป นำมาบริจาคให้ มีอาหารเลี้ยงให้กับน้องด้วยและสำหรับหน่วยงานไหนที่อยากให้ทางโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ไปจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี จิตอาสาให้ ก็สามารถติดต่อได้ทางกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ หรือติดต่อผ่านมาทางครูจุ๋มได้นะคะ ( ID : Kroojumtp โทร 088 – 959 9397 ) ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์