อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดงาน “ธนารักษ์สัญจร” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น

0
31
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดงาน “ธนารักษ์สัญจร” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 ส.ค. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายธำรงค์ ทองตัน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเปิดโครงการ “ธนารักษ์สัญจร” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการเปิดโครงการต่อเนื่องมาจาก ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

โดยในการนี้ นางสาวเบญจรัตน์ รัษฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดโครงการฯ แล้ว นายยุทธนา ได้เดินทางไปมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยมอบอาหารกลางวัน น้ำดื่ม แอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

นายยุทธนา กล่าวว่า โครงการ “ธนารักษ์สัญจร” มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ สู่ระดับปฏิบัติ โดยตั้งเป้าหมายในการจัดโครงการไว้ 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย

1. ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งก็คือการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

3. ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 และ
4. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563

โดยในทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ กรมธนารักษ์ จะมีการเดินทางไปมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยมอบอาหารกลางวัน น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

สุดท้ายนี้ การจัดงานธนารักษ์สัญจร ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางมาถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับปฏิบัติเท่านั้น ยังเป็นการเดินทางมาเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วย ซึ่งหลังจากงานในวันนี้ จะยังคงเหลือการจัดงานอีก 2 ครั้ง คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระยอง ซึ่งตนก็จะเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่และแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ พร้อมจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อนโยบายต่างๆ ที่ได้มอบไว้อย่างเต็มกำลังต่อไป