อพท.พื้นที่พิเศษ4 ร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

0
38

อพท.พื้นที่พิเศษ4 ร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท.4 พร้อมทีม CBT ร่วมกับ เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมปรึกษาหารือทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
#นักพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองกำแพงเพชร