“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563!!

0
28

“กรมบังคับคดีจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563!!

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยมีสำนักงานที่ทำการขายทอดตลาด จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สาขาพล จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จังหวัดลพบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดแพร่ จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก และจังหวัดนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ทำงานประจำได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์ได้และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มขายทอดตลาดเวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่มีการขายทอดตลาด ทั้งนี้ สามารถตรวจดูรายการทรัพย์สินได้ทาง WWW.led.go.th และทาง Application LED Property หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรมบังคับคดีเปิดให้บริการระบบการลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะทรัพย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย!!

###############################