“สนง.ปภ.จ.ลำปาง บูรณาการร่วม อปท. ภาครัฐเอกชนเร่งลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหาย ผลกระทบพายุซินลากู พร้อมเตือนประชาชนพร้อมรับมือ ลดความเสียหายสำหรับพื้นที่เสี่ยง ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วแต่ยังไหลเชี่ยวกราก พร้อมรับมวลน้ำคาดว่าจะมาอีกละรอก!!

0
53

“สนง.ปภ.จ.ลำปาง บูรณาการร่วม อปท. ภาครัฐเอกชนเร่งลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหาย ผลกระทบพายุซินลากู พร้อมเตือนประชาชนพร้อมรับมือ ลดความเสียหายสำหรับพื้นที่เสี่ยง ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วแต่ยังไหลเชี่ยวกราก พร้อมรับมวลน้ำคาดว่าจะมาอีกละรอก!!

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึง สถานการณ์ฝนตกหนักสะสม จากผลกระทบพายุซินลากูในพื้นที่จังหวัดลำปางว่า ขณะนี้มีพื้นที่ต้นน้ำที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ร่วมกับทางที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ จิตอาสาพระราชทาน รวมไปถึงองค์กรการกุศลต่างๆ ซึ่งก่อนเกิดเหตุ ที่ผ่านมาทางสำนักงานได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ ที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ก็ได้มีการแจ้งให้ประชาชนเก็บสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไว้ในพื้นที่สูงเพื่อลดความเสียหาย

นายชัยธวัช ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสีย และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งปรับปรุงฟื้นฟูในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ยังได้ฝากถึงประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอ โดยทางหน่วยงานราชการก็จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลากในพื้นที่อำเภอวังเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วแต่ยังไม่ประมาทให้เตรียมพร้อมรับมือคาดว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากมาอีกเพราะในพื้นที่ป่าเขามีเมฆฝนปกคลุมจำนวนมาก!!

ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล จ.ลำปาง Thailand Report

###############################