พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
………………………………………….
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในนามจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชมตลาดท่าเรือคลองคาง และพิธีเปิดงาน ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดชุมชน ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตลาดท่าเรือคลองคางเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป ปัจจุบันมีผู้ค้าขายสินค้า จำนวน 116 ร้าน โดยมี พาณิชย์จังหวัดพัฒนาสังคมและความมนุษย์จังหวัด คลังจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นอ.เมืองฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในงานฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยเคร่งครัด ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนให้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว เพื่อให้มีการซื้อ ขาย เงินหมุนเวียนในจังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบ.