a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กต.ตร.นนทบุรีรับลูกศาลเยาวชนและครอบครัว เดินหน้าโครงการคืนคนดีสู่สังคม

นนทบุรี : เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ภายใต้การดำริของนายพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ในโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) นายพิทักพงษ์ ปรุงเสริม กต.ตร.จว.นนทบุรี น.ส.ศศพักษณ์ ศิริสินโอฬาร ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี เลขาประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี ได้เดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยได้เข้าพบกับนายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นนทบุรี เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ อาทิ ลูกฟุตซอล ไม้แบมินตั้น ไม้ปิงปอง ลูกแบตมินตั้น ลูกปิงปอง และลูกเปตอง เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับไปกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังได้ประสานร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม ในการจัดหาแหล่งงาน และอาชีพที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละรายอีกด้วย

นอกจากนี้ทางคณะ กต.ตร.นนทบุรี ยังได้ลงสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณด้านหลังสถานพินิจ เพื่อตรวจสอบสภาพสำหรับสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ต้านยาเสพติดต่อไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจไว้ใช้ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการคืนคนดีสู่สังคม อันเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนในระยะยาวต่อไป และ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในสถานพินิจแห่งนี้ทุกคน ซึ่งเด็กและเยาวชนร่วมรับประทานกันอย่างอบอุ่น

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี