นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1

0
60

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1  วันที่ 31 ก.ค. 63 เวลา13.30น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นว. มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประ มาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างสภาวะผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วม งานการข่าว เป็นต้น และได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 รวม 3 วัน 2 คืน ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติฯ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์