ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้าง Tesco Lotus สาขาสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และ คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้จัดการ ฯ และ พนักงานห้างเทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ
โดย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในพิธี เปิดกรวย กระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพร พร้อม เดินชมนิทรรศการ