มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 พร้อมกับหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดน่าน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

0
37

***** มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 พร้อมกับหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดน่าน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ******
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 -19.30 น. พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 พร้อมกำลังพลหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมพิธีฯ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเทิดทูนและธำรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน