a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผูว่าราชการจังหวัดน่าน นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

เช้าวันนี้ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังน่าน พล.ต.สมชาย ทาวงค์มา ผบ.มทบ. 38 พล.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ร.ต.อ.พศวัต อินสัญจร ร้อยตชด. 324 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

พระบาทสมเด็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอนกอนันต์ ให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยั่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมในพิธีต่างสวมใสหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน