เมื่อ 26 ก.ค.63, 1330 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)

0
35

เมื่อ 26 ก.ค.63, 1330
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) พบปะกับ นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา หน.ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรฯ เพื่อหารือการขนส่งสินค้าและการผ่านแดนเข้า-ออก ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) รวมทั้ง ติดตามการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากการหารือ และนำเยี่ยมชมพบว่า ไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์ม จากมาเลเซีย ซึ่งช่องทางด่านศุลกากรบ้านประกอบ มีการขนส่งสินค้า เข้า-ออก มีเพียงผลไม้ ปลาสด และน้ำยางสด ณ ด่านศุลกากรบ้านประกอบ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา